Parlamentul a modificat amenzile din Codul Contraventional!

Astazi in Parlament s-a aprobat listele cu noile modificare in Codul Contraventional. Majoritatea articolelor au suferit modificari. Pe linga modificarea legilor si amenzilor sa marit si unitatea conventionala ca si cel Penal o sa creaca de la 20 la 50 lei din momentul publicarii in onitorul Oficial. Iata lista cu noile prevederi:
Contraventia In prezent Dupa modificare
Articolul 109, alineat 3: Spalarea vehiculelor, utilajelor si ambalajelor in apele naturale, in preajma lor si in alte locuri neautorizate se sanctioneaza cu amenda de la 20 la 50 de unitati conventionale (se substituie: de la 12 la 30) aplicata persoanei fizice sau cu munca neremunerata in folosul comunitatii de la 40 la 60 de ore, cu amenda de la 100 la 200 de unitati conventionale (se substituie: de la 60 la 120 ore) aplicata persoanei juridice cu sau fara privarea, in ambele cazuri, de dreptul de a desfasura o anumita activitate pe un termen de la 3 luni la un an. 400 - 1.000 de lei 600-1.500 de lei
Articolul 197, alineat 9: Sustragerea de la control sau obstruc?ionarea efectuarii controlului in trafic se sanctioneaza cu amenda de la 120 la 150 de unitati conventionale (se substituie: de la 72 la 90) aplicata persoanei fizice cu suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni. 2.400 - 3.000 de lei 3.600 - 4.500 de lei
Articolul 197, alineat 22: (transport public) Efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier ce nu corespunde cerintelor tehnice in vigoare ce ?in de sistemul de frinare, de mecanismul de directie, de roti/pneuri, de sistemul de suspensie sau de ?asiu, creind un risc imediat pentru siguran?a circulatiei rutiere, fapt constatat in modul corespunzator la o sta?ie de inspec?ie tehnica, se sanctioneaza cu amenda de la 120 la 140 de unita?i conven?ionale aplicata persoanei fizice, cu amenda de la 400 la 450 de unitati conventionale aplicata persoanei juridice cu suspendarea, in ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni. 2.400 - 2.800 lei sau 8.000 - 9.000 Articolul nu a suferit modificari, de aceea: Persoanele fizice vor fi amendate cu 6.000 - 7.000 de lei si cele juridice cu 20.000 - 22.500 de lei
Articolul 223: Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulatiei rutiere, altor instalatii rutiere, precum si crearea intentionata de obstacole in circulatia rutiera se sanctioneaza cu amenda de pina la 50 de unitati conventionale (se substituie: de la 18 la 30) 1.000 de lei 900 - 1.500 de lei
Articolul 225, alineat 1: Blocarea intentionata a arterelor de transport care a provocat sau care ar putea provoca perturbarea functionarii normale a transportului auto, feroviar, fluvial se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 100 de unitati conventionale (se substituie: de la 30 la 60) 1.000 - 5.000 de lei 1.500 - 3.000 de lei
Articolul 228. Incalcarea regulilor de exploatarea vehiculelor. (1) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice in sistemul de frinare sau in mecanismul de directie, in dispozitivele de iluminare ori de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fara autorizatia de rigoare se sanctioneaza cu amenda de la 10 la 20 de unitati conventionale (se substituie: de la 6 la 12) cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. (2) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice interzisa prin regulile de circulatie rutiera, cu exceptia vehiculelor avind defectele mentionate la alin.(1), precum si amplasarea neautorizata pe vehicule a publicitatii se sanctioneaza cu amenda de la 15 la 20 unitati conventionale (se substituie: de la 9 la 12). !!! Se completeaza articolul 228 cu alte 5 aliniate: (3) Exploatarea vehiculelor cu volanul amplasat pe partea dreapta a axei longitudinale, cu excep?ia vehiculelor aflate in traficul interna?ional, se sanctioneaza cu amenda de la 9 la 15 de unitati conventionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. (4) Admiterea in circula?ie vehiculele a caror stare tehnica nu corespunde normelor tehnice si ecologice, precum si cele care nu sint inmatriculate sau nu au fost supuse controlului tehnic de stat, de catre persoanele responsabile de exploatarea si starea tehnica a vehiculelor, se sanctioneaza cu amenda de la 60 la 90 de unitati conventionale aplicata persoanei cu func?ie de raspundere cu sau fara privarea de dreptul de a de?ine anumite func?ii pe un termen de la 3 luni la un an, cu amenda de la 90 la 150 de unitati conventionale aplicata persoanei juridice cu sau fara privarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate pe un termen de la 6 luni la un an. (5) Exploatarea vehiculelor echipate cu dispozitive speciale de semnalizare luminoasa si/sau sonora fara autoriza?ie se sanctioneaza cu amenda de la 42 la 72 de unita?i conven?ionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la 1 an. (6) De?inerea, montarea sau exploatarea dispozitivelor care detecteaza semnalele mijloacelor de apreciere a vitezei de deplasare a vehiculelor sau perturba func?ionarea normala a acestora se sanctioneaza cu amenda de la 12 la 24 de unita?i conven?ionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. (7) Exploatarea vehiculelor cu parbrizul sau suprafe?ele de geam ale portierelor din fa?a umbrite ori pe care sint amplasate diferite obiecte, care diminueaza cimpul vizual al conducatorului, contrar prevederilor Regulamentului circulatiei rutiere, se sanctioneaza cu amenda de la 12 la 24 de unitati conventionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. 200 - 400 de lei 300 - 400 de lei 300 - 600 de lei 450 - 600 de lei 450 - 750 de lei 3.000 - 4.500 de lei sau 4.500 - 7.500 de lei 2.100 - 3.600 de lei 600 - 1.200 de lei 600 - 1.200 de lei
Articolul 229. Incalcarea regulilor de inmatriculare sau de inregistrare de stat, de revizie tehnica a vehiculelor (1) Incalcarea regulilor de inmatriculare sau de inregistrare de stat a vehiculelor se sanctioneaza cu amenda de la 10 la 20 de unitati conventionale (se substituie cu textul "de la 6 la 12") (2) Conducerea unui vehicul care nu a fost inmatriculat in modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice se sanctioneaza cu amenda de la 15 la 20 de unitati conventionale (se substituie cu textul "de la 9 la 12")cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. (3) Exploatarea unui vehicul care nu a fost asigurat de raspundere civila in modul stabilit se sanctioneaza cu amenda de la 5 la 10 unitati conventionale (se substituie cu textul "de la 3 la 6") cu aplicarea a 2 puncte de penalizare. 200 - 400 de lei 300 - 400 de lei 100 - 200 de lei 300 - 600 de lei 450 - 600 de lei 150 - 300 de lei
Articolul 230. Conducerea unui vehicul cu incalcarea regulilor de amplasare a numarului de inmatriculare sau conducerea unui vehicul fara un astfel de numar (1) Conducerea unui vehicul cu numarul de inmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu incalcarea standardului se sanctioneaza cu amenda de la 5 la 10 unitati conventionale (se substituie cu textul „de la 3 la 6") cu aplicarea a 2 puncte de penalizare. (2) Conducerea unui vehicul fara numar de inmatriculare se sanctioneaza cu amenda de la 25 la 30 de unitati conventionale (se substituie cu textul „de la 15 la 18") cu aplicarea a 4 puncte de penalizare. (3) Atribuirea unui numar de inmatriculare fals si conducerea cu buna stiinta a vehiculului cu un astfel de numar se sanctioneaza cu amenda de la 20 la 30 de unitati conventionale (se substituie: de la 12 la 18) cu privarea de dreptul de a conduce un vehicul pe un termen de un an. (4) Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv conform Regulamentului circulatiei rutiere se sanctioneaza cu amenda de la 5 la 10 unitati conventionale (se substituie cu textul „de la 3 la 6") cu aplicarea a 2 puncte de penalizare. (5) Nementinerea in stare curata a dispozitivelor de iluminare, de semnalizare, a numarului de inmatriculare, a seturilor reflectorizante, a sticlelor de la portierele din fata si a parbrizului vehiculului se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda de la o unitate la 3 unitati conventionale (se substituie: de la o unitate la 2). 100 - 200 de lei 500 - 600 de lei 400 - 600 de lei 100 - 200 de lei 20 - 60 de lei 150 -300 de lei 750 - 900 de lei 600 - 900 de lei 150 - 300 de lei 50 - 150 de lei
Articolul 231. Conducerea vehiculului cu incalcarea regulilor privind permisul de conducere alineat 2: Conducerea vehiculului fara permis de conducere (cu exceptia conducerii in cazul instruirii, in prezenta instructorului) se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 100 de unitati conventionale (se substituie cu textul „de la 60 la 90"). 1.000 - 2.000 de lei 3.000 - 4.500 de lei
Articolul 232. Conducerea vehiculului de catre o persoana care nu are asupra sa permis de conducere (1) Conducerea vehiculului de catre o persoana care nu are asupra sa permis de conducere sau actul de inmatriculare de stat a vehiculului, sau polita de asigurare obligatorie de raspundere civila se sanctioneaza cu amenda de la 5 la 10 unitati conventionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare. (se substituie: dupa cuvintele „permis de conducere" se introduc cuvintele „sau dovada inlocuitoare cu drept de circula?ie a permisului,"; sanc?iunea va avea urmatorul cuprins: „se sanctioneaza cu amenda de la 3 la 6 unitati conventionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare"). 100 - 200 de lei 150 - 300 de lei
Articolul 233. Conducerea vehiculului in stare de ebrietate produsa de alcool, predarea conducerii lui catre o persoana care se afla in stare de ebrietate produsa de alcool sau de alte substante (1) Conducerea vehiculului de catre o persoana care se afla in stare de ebrietate produsa de alcool ce depaseste gradul maxim admisibil stabilit de lege, daca fapta nu constituie infractiune, se sanctioneaza cu amenda de 150 de unitati conventionale (se substituie: de la 350 la 500) cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani. (2) Predarea cu buna stiinta a conducerii vehiculului catre o persoana care se afla in stare de ebrietate produsa de alcool ce depaseste gradul maxim admisibil stabilit de Guvern sau in stare de ebrietate produsa de substante narcotice, psihotrope si/sau de alte substante cu efecte similare, daca fapta nu constituie infractiune, se sanctioneaza cu amenda de 150 de unitati conventionale (se substituie: de la 350 la 500) sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 1 la 3 ani. (2 1 ) Consumul de alcool, de substante narcotice, psihotrope si/sau de alte substante cu efecte similare de catre conducatorul de vehicul implicat in accident rutier, pina la testarea alcoolscopica sau pina la recoltarea probelor biologice in cadrul examenului medical in vederea stabilirii starii de ebrietate si a naturii ei, cu exceptia consumului de medicamente cu efecte similare substantelor psihotrope, dupa producerea accidentului de circulatie si pina la sosirea politiei la fata locului, daca acestea au fost administrate de personal medical autorizat si au fost impuse de starea de sanatate, se sanctioneaza cu amenda de 150 de unitati conventionale (se substituie: de la 400 la 500)cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani. (4) Actiunile prevazute la alineatele (1)-(2 1 ), savirsite de catre o persoana care nu detine permis de conducere sau care este privata de dreptul de a conduce vehicule, daca fapta nu constituie infractiune, se sanctioneaza cu amenda de 150 de unitati conventionale (se substituie cu sintagma „de la 450 la 500 de") sau cu munca neremunerata in folosul comunitatii pe o durata de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contraventional pe un termen de 15 zile. 3.000 de lei 3.000 de lei 3.000 de lei 3.000 de lei 17.500 - 25.000 de lei 17.500 - 25.000 de lei 20.000 - 25.000 de lei 22.500 - 25.000 de lei
Articolul 235. Incalcarea regulilor de folosire a centurii de siguranta, a castii de protectie si a regulilor privind convorbirile radiotele- fonice (in titlul articolului, dupa cuvintele „castii de protec?ie" se introduc cuvintele „ , vestei de protec?ie- avertizare fluorescent-reflectorizanta, sistemului de re?inere pentru copii"); (1) Incalcarea regulilor de folosire a centurii de siguranta si a castii de protectie a motociclistului si a vestei de protec?ie avertizare fluorescent-reflectorizanta, sistemului de re?inere pentru copii se sanctioneaza cu amenda de la 15 la 20 de unitati conventionale (se substituie cu textul „de la 9 la 12") cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. (2) Purtarea convorbirilor radiotelefonice contrar Regulamentului circulatiei rutiere se sanctioneaza cu amenda de la 15 la 20 de unitati conventionale (se substituie cu textul „de la 9 la 12") cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. 300 - 400 de lei 300 - 400 de lei 450 - 600 de lei 450 - 600 de lei
Articolul 236. Depasirea vitezei de circulatie stabilita pe sectorul respectiv de drum (1) Depasirea vitezei de circulatie stabilita pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/ora se sanctioneaza cu amenda de la 10 la 20 de unitati conventionale (se substituie: de la 6 la 12) cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. (2) Depasirea vitezei de circulatie stabilita pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/ora se sanctioneaza cu amenda de la 20 la 30 de unitati conventionale conventionale (se substituie: de la 12 la 18) cu aplicarea a 4 puncte de penalizare. (3) Depasirea vitezei de circulatie stabilita pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/ora se sanctioneaza cu amenda de la 40 la 50 de unitati conventionale conventionale (se substituie: de la 24 la 30) cu aplicarea a 5 puncte de penalizare. 200 - 400 de lei 400 - 600 de lei 800 - 1.000 de lei 300 - 600 de lei 600 - 900 de lei 1.200 - 1.500 de lei
Articolul 238. Incalcarea regulilor de oprire si neacordarea de prioritate pietonilor si altor participanti la traficul rutier (1) Oprirea in locuri interzise se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda de la 5 la 10 unitati conventionale (se substituie: de la 3 la 6). (2) Stationarea sau parcarea in locuri interzise se sanctioneaza cu amenda de la 5 la 10 unitati conventionale (se substituie: de la 3 la 6) cu aplicarea a 2 puncte de penalizare. (3) Neacordarea de prioritate legala pietonilor sau ciclistilor se sanctioneaza cu amenda de la 5 la 10 unitati conventionale (se substituie: de la 3 la 6) cu aplicarea a 2 puncte de penalizare. 100 - 200 de lei 100 - 200 de lei 100 - 200 de lei 150 - 300 de lei 150 - 300 de lei 150 - 300 de lei
Articolul 240. Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutiera si de acordare a prioritatii de trecere, a altor reguli de circulatie rutiera Alineat 2. Neglijarea de catre conducatorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulatie se sanctioneaza cu amenda de la 25 la 30 de unitati conventionale (se substituie: de la 15 la 18) cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. 500 - 600 de lei 750 - 900 de lei
Articolul 241. Neindeplinirea indicatiei legale de oprire a vehiculului si de acordare vehiculelor a prioritatii de trecere (1) Neindeplinirea de catre conducatorul de vehicul a indicatiei legale data de agentul de circulatie de a opri vehiculul se sanctioneaza cu amenda de la 45 la 50 de unitati conventionale (se substituie: de la 27 la 30) cu aplicarea a 4 puncte de penalizare. (2) Neacordarea prioritatii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare avind lumina albastra sau rosie si cu dispozitivele de semnalizare sonora speciala in functiune (vehicul cu regim prioritar de circulatie) se sanctioneaza cu amenda de la 25 la 30 de unitati conventionale (se substituie: de la 15 la 18) cu aplicarea a 4 puncte de penalizare. 900 - 1.000 de lei 500 - 600 de lei 1.350 - 1.500 de lei 750 - 900 de lei
Articolul 242. Incalcarea regulilor de circulatie rutiera soldata cu deteriorarea bunurilor materiale ori cu cauzarea de leziuni corporale usoare (cuvintele „leziuni corporale u?oare" se substituie cu cuvintele „vatamari corporale u?oare"; (1) Incalcarea de catre conducatorul de vehicul a regulilor de circulatie rutiera soldata cu deteriorarea neinsemnata a vehiculelor, a incarcaturilor, a drumurilor, a instalatiilor rutiere, a altor instalatii sau a altor bunuri se sanctioneaza cu amenda de la 30 la 40 de unitati conventionale (se substituie: de la 18 la 24) cu aplicarea a 5 puncte de penalizare. (2) Incalcarea de catre conducatorul de vehicul a regulilor de circulatie rutiera soldata cu cauzarea de leziuni corporale usoare victimei sau cu deteriorarea considerabila a vehiculelor, a incarcaturilor, a drumurilor, a instalatiilor rutiere, a altor instalatii sau a altor bunuri se sanctioneaza cu amenda de la 40 la 50 de unitati conventionale (se substituie: de la 24 la 30) cu aplicarea a 6 puncte de penalizare. 600 - 800 de lei 800 - 1.000 de lei 900 - 1.200 de lei 1.200 - 1.500 de lei
Articolul 243. Parasirea locului in care s-a produs accidentul rutier Parasirea de catre vinovat a locului in care s-a produs accidentul rutier se sanctioneaza cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani sau cu arest contraventional pe un termen de 15 zile.